Se indlæg
 Udskriv debat
Livets oprindelse! Hvordan fanden skete det?
strymol
Vi er nu kommet et skridt tættere på at forstå livets oprindelse! YAY!

Men lad os lige bakke 2 skridt tilbage og starte fra begyndelsen. Liv på jorden er baseret på DNA. De fleste har en vag idé om hvad DNA er. Det er noget som indeholder vores gener, og vores gener er noget der er med til at bestemme hvem vi er, både psykisk og fysiologisk. DNA står for deoxyribose nukleinsyre, hvilket ikke er så vigtigt nu her – bortset fra deoxy-delen. Men det vender vi tilbage til. DNA består af to strenge som siges at parre med hinanden. De fleste har nok set billedet af en DNA helix som består af to strengen hvirvlet omkring hinanden. Det gør strengene fordi de enheder DNA’et er bygget op af har enten A, T, G eller C. Det smarte ved det er at de genkender hver især sin komplementære enhed. For C er det G og for T er det A (og omvendt). Det vil faktisk sige at du kan beskrive hele DNA helixen kun ved at beskrive den ene streng, da den anden så er givet. Det er vigtigt når man gerne vil mere DNA, da man så bare kan dele strengene op og bruge dem som en form for konstruktionsplan for hvordan de andre strenge skal se ud.

DNAs funktion er at fungere i celler, og fortælle cellerne hvilke proteiner de skal lave. Det gør de ved hjælp af et meddeler-molekyle som vi kalder RNA. Proteiner er de virkelige arbejdsheste i cellen som sørger for at alt der skal gøres bliver gjort. RNA ligner DNA til forveksling og hedder næsten også det samme – Ribose nukleinsyre (eller på nudansk: ribo-nukleinsyre). Den eneste forskel er at RNA ikke har det der ”deoxy” foran sig. Ikke nok med at det er en lille forskel lingvistisk så er det også en forholdsvis lille forskel hvis vi ser på den kemiske formel for de to. Der er kun et enkelt oxygen til forskel. Den ene oxygen har to vigtige funktioner – Den gør at DNA er væsentligt mere stabilt end RNA og en overlappende men distinkt effekt er at DNA også er meget mere rigid. Det er nemt nok intuitivt at forstå hvorfor der er godt at RNA er mindre stabilt end DNA. Vi vil gerne have at DNA overlever hele en celles liv, hvorimod der skal være et turnover af RNA sådan at cellen kan reagere på nye situationer. Lad os sige at RNA holdte hele cellens liv så kunne vi ikke regulere hvilke proteiner der blev lavet hvornår. Det er også en måde at bedre at kunne regulere meddeleren direkte foruden dens indeværende instabilitet. Man kan have et protein der tjekker hvorvidt det er DNA eller RNA og så kun nedbryder RNA, selvom de to ligner hinanden til forveksling.
Nå men hvad betyder det så for RNA at det ikke er ligeså rigidt som DNA, i.e. at det er meget mere fleksibelt? Jo vi har to scenarier: 1. Det betyder ikke noget. Det gør det ikke fordi det meste af RNA’et er alligevel låst igennem et kæmpe antal af RNA-interagerende proteiner. Det er sådan meddeler RNA’et ser sine omgivelser. Det er i bund og grund blot en enkelt streng RNA plastret til med proteiner. Men der findes andre typer RNA. RNA’er som folder op og danner en tredimensionel struktur. Her bliver vi nødt til at forstå et af de grundlæggende principper i biokemien: Struktur underbygger funktion. Altså den relative position af aktive grupper i et (makro)molekyler i tre dimensioner afgør muligheden for at fungere katalytisk. Det var et dumt ord – katalytisk – men i de her tilfælde kan vi bare antage at katalytisk betyder at udføre en funktion i cellen. Eksempelvis nedbryde mad, eller opbygge andre molekyler. – Men vent var det ikke proteins job? Jo det er det, og i langt de fleste tilfælde udføres den type roller af protein. Der er flere årsager til dette og men en af de vigtigste er at protein har et bredere repertoire af mulige funktioner. Så det er jo fint nok at det kan lade sig gøre at bruge RNA, men sker det så faktisk også i cellen?
Ja en af de allervigtigste funktioner i cellen – opbygning af protein fra meddeler RNA udføres af ribosomet. Ribosomet er et kompleks mellem RNA og protein, men de katalytiske roller udføres af RNA’et.

Så fik vi gået to skridt tilbage og hvad har vi lært? Vi har lært at DNA koder for RNA som fortæller ribosomet, som selv består af RNA (og protein) hvilke proteiner der skal laves. Vi har også lært at selvom protein er den primære katalytiske agent i cellen så kan RNA også fungere som katalytisk agent. Og derudover ligger det i kortene at RNA principielt også kunne fungere som arvemateriale i stedet for DNA.

Den skarpe læser har allerede gættet hvor det her bærer hen: Hvorfor har vi overhovedet brug for DNA og protein? Hvis RNA kan udfylde alle roller? – Som tidligere nævnt så er DNA mere stabilt, og protein har et større repertoire af funktionelle grupper, så det giver mening at bruge dem i stedet for RNA. Men er de strengt taget nødvendige? Nej det er de ikke. Det reducerer livets begyndelse fra et kompleks system som kræver proteiner til at replikere og opretholde DNA, RNA til at fortælle et protein/RNA kompleks hvilke proteiner der skal laves, til et mere simpelt system kun afhængigt af RNA. Vi er kommet væk fra hønen og ægget, da vi kan se at hele hønens livscyklus kan skabes uafhængigt af ægget. Nu skal vi blot bevise at vi kan skabe hønen de novo. Hele teorien omkring at RNA var det første makromolekyle som levede uafhængigt af DNA og protein i starten, kaldes for RNA world hypothesis. Det største problem med den her idé (som fejlagtigt kaldes ”hypothesis”) er at den ikke kan bevises. Vi har ikke en tidsmaskine, vi kan højest genskabe de forhold der var dengang liv opstod og se om vi kan genskabe øjeblikket. Hvis det kan lade sig gøre så har vi en meget sandsynlig idé, så sandsynlig at man formentligt ville tilfredsstille de fleste videnskabs-folk på et personligt plan, men du vil selvfølgelig aldrig høre nogle af dem sige at problemet er endegyldigt løst.
Men hvorfor snakker jeg om det nu? Idéen er vel efterhånden en 20 år gammel. I mange år har mange kritikkere sagt at det ikke kan lade sig gøre at skabe purinerne (A+G) selvom pyrimidinerne (U+C) godt kan skabes spontant. Det blev dog lige for nyligt modbevist af en gruppe fra München. Det er nu bevist at alle basiskomponenterne kan opstå spontant under de forhold der var før livets oprindelse.

Der mangler dog endnu et skridt på vejen. Nu har vi komponenterne, men de skal også sættes sammen. Det kunne være et freak accident. Hvis vi antager at vi er alene i universet, så skal livets opståen var en meget udsandsynlig begivendhed. Men hvis vi antager at det ikke er en usandsynlig hændelse så mangler vi stadig et studie der viser at polymeriseringen af de her komponenter kan ske spontant. Det skal siges at det allerede er vist under meget specifikke forhold, netop ved hydrotermiske kilder som antages at have eksisteret i tiden for livets oprindelse – Så det er ikke umuligt at livet er opstået i området lige omkring hydrotermiske kilder. Der er dog visse problemer med det, så det ville være meget mere overbevisende hvis det blev vist at dette kunne foregå under mere milde omstændigheder – Jagten foresætter!

Håber I kom igennem min wall of text - jeg undskylder for (de mange) simplificeringer all around.

Hvordan tror du livet opstod?
 
eskapisme
Fascinerende =)
 
IKrines
Jeg har fundet det ulogisk at livet overhovdet opstod. Hvad værdi giver det overhovdet at carbon-fosfor-forbindelser render rundt og fortære andre carbon-fosforforbindelser, nogle af dem står stille for optage fotoner. Eller det med reproducerede sig selv. Måske er det smukke ved det, er det nok ikke har et formål. Så det dejligt spørgsmål for der ikke noget endegyldigt svar. Vi kender en lille del af de mekanismer, der gør liv til liv, men vi kan ikke skabe liv fra bunden. Og hvis det lykkedes ville det blive udkonkkurret med det samme, vi skal bare være glad for intet kan opstå af intet.
En spontant opstået dræberlisteria i ens kaffe, ville være hamrende upraktisk.
 
RuneBroder
#3 så hvis livet ikke er opstået overhovedet, har det så bare altid eksisteret?

Det giver da mindre mening.
 
z
Måske en lidt mere passende diskussion i #hvadereksistens eller #hvadsketederfor15millarderårsidenwhoknows, mest fordi det her ser ud til at være en tråd om biologi og hvordan.. jeg ved det egentlig ikke, jeg læste adrig indlægget. Noget med DNA og RNA..
 
http://niclasjensen.dk/
VETO
tldr
 
VETO
#10
Du læste den da tydeligvis.
 
Spring til debat:
Seneste forumsvar
Debat Nyeste
Muks' Now Playing Machine!
Musik
z
12:45:18
citat fra den sang du høre...
Musik
Ba_a
03:38:17
besørge i det fri
Fri Snak
z
14:39:13
Den store Corona-tråd
Nyheder, politik og uddannelse
burq
04:46:29
Valg i 2020 - USA
Nyheder, politik og uddannelse
Lorem ipsuM
13:11:46
Hvilken fiktiv verden vil d...
Fri Snak
XXX
01:14:29
Jackbox på fredag
Computer og Internet
foamy
11:14:43
Skuespiller(inde) of the month
Film og TV
boat
21:17:14
Din musiker/band of the month
Musik
t
22:28:00
Øl i aften?
Fri Snak
Charioteer
18:54:32
Den fedeste musik video
Musik
t
00:35:56
Kan vi opfinde os ud af vor...
Filosofi, religion og videnskab
Ham-I-Ve...
19:38:59
Hvilken Youtube video kan A...
Computer og Internet
z
14:48:50
Et open source skattesystem
Nyheder, politik og uddannelse
necrophcodr
00:13:23
Hjælp til skilsmisseskøde?
Fri Snak
Styrmand K...
23:10:31