Muks regler, opdateret 26-10-2014

Sidens regelsæt

Generelle regler

Ingen steder på siden er følgende tilladt:

 • Indlejring af og linken til pornografi
 • Indlejring af nøgenhed eller stærke billeder samt linken dertil uden klar advarsel
 • Materiale ulovligt per dansk lovgivning, informationer om hvor det kan findes og links dertil
 • Grim eller nedsættende sprogbrug
 • Reklame uden foregående tilladelse. En undtagelse her er i profiltekster
 • Indlejring af billeder større end 5 MB. Billeder op til 15MB kan indlejres efter advarsel i trådens titel
 • Videregivelse af personlige oplysninger om andre uden deres tilladelse
 • Offentlig udhængning af privatpersoner
 • Personlige konflikter offentligt
 • Videregivelse af eget CPR-nummer eller personlige login oplysninger
 • Som umyndig at videregive følgende, uden tilladelse fra værge: Telefon nummer, e-mail adresse, post adresse, billeder og andre ting, der kan bruges til at kontakte en privat
 • Cybersex
 • Ulovlig brug af Muks
 • Korte, uforståelige eller på anden måde irrelevante beskeder, også kaldet SPAM
 • Unødvendig brug af store bogstaver eller specialtegn
 • Unødvendig brug af SMS sprog (d r sq dumt a læs!)
 • At kontakte eller henvende sig til brugere der har frabedt sig kontakt fra en. En undtagelse her er i debatter, hvor det er relevant at svare på brugerens indlæg.

Forum

Følgende ting slettes (uden advarsel) hvor dette ses fornuftigt:

 • Beskeder der ingen relevans har til emnet
 • Emner der allerede eksisterer
 • Dobbelt indlæg, der uden problemer kunne smeltes sammen
 • Links i de fem første indlæg indenfor første to uger efter brugeroprettelse

Desuden vil emner blive flyttet rundt imellem afdelinger eller blive gjort klæbrige, alt efter hvad der vurderes at passe bedst.

Chat

Muks nuværende chat er en tredjepart, hvor vi ikke selv kan moderere. Brug derfor hovedet.

Profil

Animerede profilbilleder er forbudt.

Sletning af materiale

En bruger kan anmode alt materiale han eller hun har lagt op på siden fjernet fra offentligheden, inklusiv brugeren selv. Grundet begrænsninger i systemet, er det ikke alle informationer, der kan udrydes helt, men kun bestyrelse vil kunne få adgang til dem.

Spambots

Vurderes en brugers indlæg til værende det af en spambot, banlyses brugeren permanent.

Personale regler

Moderering

Moderator evner må bruges til følgende, og intet andet. Brud kan straffes med fyring, såfremt bestyrelsen vurderer dette nødvendigt:

 • Håndhævelse af sidens regelsæt, inklusiv uddeling af advarsler og banlysninger
 • Flytning af emner hvis dette vurderes passende
 • At gøre fastgøre emner i toppen samt at frigøre dem igen, hvor dette vurderes passende.

Artikler og nyheder

De enkelte bestyrelsesmedlemmer må bruge følgende evner på sidens indhold (artikler og nyheder) til hvad de vurderer bedst, såfremt det overholder sidens regelsæt og formål samt ikke er bevidst hærværk:

 • Godkendelse eller afvisning af bruger indsendt indhold
 • Indsættelse af nyt indhold
 • Sletning/rettelse af eksisterende indhold

En undtagelse til dette er dog sidens regelsæt og sidens styringsbeskrivelse. Disse må kun rettes ved flertal i bestyrelsen.

Fortrolighed

Følgende er fortroligt, og kan resultere i fyring fra personalet, såfremt det ikke holdes hemmeligt:

 • Indhold af andre brugeres private beskeder
 • Indhold private beskeder henvendt til sidens personale, som afsenderen ikke har givet tilladelse til at videregive
 • Indhold af forumer markeret som fortrolige, med mindre der er givet tilladelse til videregivelse af konkrete informationer af en hovedansvarlig
 • Indhold af private personale-relaterede beskeder personale imellem, som afsenderen ikke har givet tilladelse til at videregive.

Aktivitet

Det kan resultere i fyring, hvis man som personale er inaktiv i længere perioder, specielt uanmeldt, eller hvis man utilstrækkeligt udfører de ansvar, man har påtaget sig.

Tilladelse til reklame

Der kan gives tilladelse til reklame, såfremt bestyrelsen vurderer indholdet relavant for sidens brugere. Reklame er derudover forbudt

Klager

Vi har en funktion til at anmelde regelbrud til moderatorer. Brug den, frem for at rette på folk.

Klager over personale henvendes til bestyrelsen. Klager over bestyrelsen som helhed må gerne tages offentligt.

Konsekvenser og bedømmelse

Sidens moderatorer vurderer regelbrud. Sidens bestyrelse kan tage beslutninger til revision og kan desuden vurdere om en moderator ikke har den rette dømmekraft til at fortsætte i stillingen.

Bryder man reglerne, sker følgende:

 • Brud på røde punkter giver svarende til 3 advarsler. Andet giver 1. En advarsel forsvinder efter et år
 • Får man 3 eller over, bliver man banlyst i henholdsvis 14, 30, 90 eller 365 dage, alt efter hvor mange gange man har været banlyst før
 • Det regelbrydende materiale slettes og forfatteren får besked om dette.